ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

                                                

"การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
วันที่​ ๑​ มิถุนายน​ ๒๕๖๕​ เวลา​ ๑๐.๐๐น.​ ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ ​เขต​๑​ ให้​เกียรติ​เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑
การประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
๑. จัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการตามศักยภาพ และสามารถนำไปใช้นิเทศ ติดตามฯ ตามนโยบาย และโครงการต่างๆ ในสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
๓. เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑ จำนวน ๑๓๕ โรงเรียน นำไปใช้วางแผนรับการนิเทศโรงเรียนในโอกาสต่อไป
โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น คณะศึกษานิเทศก์ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน โดยมี​นาย​วุฒิ​พงษ์​ ป​ฏ​ิ​เวช​วัฒ​นาง​กู​ร​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ย​การ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​เขต​๑​ กล่าว​รายงาน​วัตถุประสงค์​ในการประชุม​ครั้ง​นี้​ ณ​ ห้องประชุม​ ๑​ บ้านไม้ชายเลน​ รีสอร์ท​ ตำบล​คลองโคน​ อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​สมุทรสงคราม
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ระบบงานสารสนเทศ


 

ติดต่อ....
 

แผนการบริหาร

 

การรายงานผล
 

 

 

จองห้อง Zoom Online


 


 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png0.png7.png5.png4.png
วันนี้1293
เมื่อวานนี้1081
อาทิตย์นี้2374
เดือนนี้3110
รวม470754

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

6
ท่าน

ผลงานการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของคุณครูในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ครูปัญญา กุลหงษ์ สพป.กจ.1

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ครูธีระ แสงศิริ สพป.กจ.1

Best Practice นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

การนำเสนอ Best Practice เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วย Coding Model โดย นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล

การนำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnline โดย นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล โรงเรียนบ้านหนองหอย

อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

วิทยาการคำนวณ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บล็อกคำสั่ง ประถมศึกษาตอนต้น

การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยนวัตกรรม 4G ครูธีรเศรษฐ์ ดวงแข สพป กจ. 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาการคำนวณ ป 5 เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ของครูธีระ แสงศิริโรงเรียนวัดหนองเสือ

ครูชัยวัฒน์ ล่ายสกุล โรงเรียนบ้านหนองเป็ด เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพรทอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Best practice STAR MODEL สู่การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Scratch ครูณัฐรดา จณินชวดลเดชา ม.2

Best practice ครูวิไลวรรณ ผุดเผือก โรงเรียนบ้านท่าพุ เรื่องการเขียนโปรแกรม scratch ระดับ ชั้น ป.6


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS

ตอนที่ 1 ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

ตอนที่ 3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา การมาเรียน

ตอนที่ 4 การตรวจสุขภาพนักฯผลสัมฤทธิ์ วิเคราะห์สถานการณ์

ตอนที่ 5 ระบบทดสอบทางการศึกษา

ตอนที่ 6 ภาระกิจผู้อำนวยการโมดูล การปฏิบัติราชการ

ตอนที่ 7 การลา

ตอนที่ 8 การขออนุญาตไปราชการ

ตอนที่ 9 การขอใช้ยานพาหนะ การจองห้องประชุม 

ตอนที่ 10 ไปรษรีย์โรงเรียน ทะเบียนหนังสือราชการ

ตอนที่ 11 รับ - ส่ง หนังสือราชการ

ตอนที่ 12 การวางแผน การเงินและบัญชี

 

 

Kan1 Channel

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน