ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1
8/6 ม.12 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ข้อมูลติดต่อ

โทร : 034-564-330

โทรสาร :  034-564-262

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ฟอร์มติดต่อ