ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

                                                

  

   

    วันที่​ ๒๔​ กุมภาพันธ์​ ๒​๕​๖​๕​ ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​๑​ มอบหมาย​ให้​ นาย​วุฒิ​พงษ์​ ป​ฏ​ิ​เวช​วัฒ​นาง​กู​ร​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​๑​ ประชุม​ชี้แจง​ติดตาม​และ​ประเมินผล​การศึกษา​ความรู้​ด้าน​การ​อ่านของผู้เรียน​ ชั้น​ประถมศึกษา​ปีที่ ๑​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๔​ ด้านความสามารถ​ด้านการอ่านของผู้เรียน​ ถือเป็น​ความสามารถ​พื้นฐาน​ที่สำคัญสำหรับผู้เรียน​ และการเรียนรู้​ในกลุ่ม​สาระ​การเรียนต่างๆ​ ของหลักสูตร​ สำนักทดสอบทางการศึกษา​ ซึ่ง​เป็น​หน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​วัดและ​ประเมินคุณภาพ​ ทั้งในระดับชั้นเรียน​และระดับชาติ​ จึงได้จัดทำโครงการ​การประเมิน​ความสามารถ​ด้านการอ่านของ​ผู้เรียน​ชั้นประถม​ศึก​ษาปีที่​ ๑​ ขึ้น​ในปีการศึกษา​ ๒๕๖๔​ ดำเนิน​การ​ประเมินความสามารถ​ด้านการอ่านด้วยความสมัครใจ​ และ​ดำเนิน​การ​ประเมินความสามารถ​ด้านการอ่านของ​โรงเรียน​ตาม​โครงการ​ "พระราชดำริ​ สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จ​พระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยามบรมราชกุมารี" ให้กับนักเรียน​ทุกคน​ใน​สังกัด​สำ​นักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ และสังกัด​กองบัญชาการ​ตำรวจตระเวน​ชายแดน​ โดย​มี​วัตถุประสงค์​เพื่อ​ให้​ผู้​เรียน​ ระดับชั้นประถม​ศึก​ษาปีที่​ ๑​ รับรู้​ ความสามารถ​ใน​การ​อ่าน​ออก​เสียงและอ่านรู้เรื่อง​ของตนเอง​ รวมทั้ง​ครู​ผู้​สอนในระดับชั้นประถม​ศึก​ษาปีที่๑​ มีข้อมูล​จุด​แข็งและ​จุด​ที่ต้​องพัฒนา​เกี่ยวกับ​ความสามารถ​ในการอ่านออกเสียง​ และอ่านรู้เรื่อง​ ใช้​ใน​การ​วางแผน​ เสริม​จุดเด่น​ และพัฒ​นา​จุด​ด้อย​ ของผู้เรียน​แต่​ละ​คนต่อไป ซึ่ง​มีโรงเรียน​ในถิ่นถุรกันดาร (กพด.)​ สังกัด​สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​๑​ จำนวน​ ๑​ โรงเรียน​ คือโรงเรียน​บ้านองหลุ​ และ​สังกัดกองบัญชาการ​ตำรวจตระเวน​ชายแดน​ จำนวน​ ๒​ โรงเรียน​ ได้แก่​ โรงเรียน​ตำรวจตระเวน​ชายแดน​มิตร​มวลชน​ และ​ ศูนย์​การเรียนรู้​ตำรวจตระเวน​ชายแดน​บ้านไกรเกรียง​ รวมโรงเรียน​ทั้งสิ้น​ ๑๑๕​ โรงเรียน ณ​ ห้องถ่ายทอดสด​ สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​๑​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี

 

 

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่

 

 

 

 

 

 

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ระบบงานสารสนเทศ

 

ติดต่อ....
 

แผนการบริหาร

 

การรายงานผล
 

 

 

จองห้อง Zoom Online


 


 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2566

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Facebook

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png3.png1.png3.png1.png0.png0.png
วันนี้882
เมื่อวานนี้881
อาทิตย์นี้12375
เดือนนี้28319
รวม313100

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

ผลงานการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID - 19 ของคุณครูในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ครูปัญญา กุลหงษ์ สพป.กจ.1

 

นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ครูธีระ แสงศิริ สพป.กจ.1

Best Practice นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

การนำเสนอ Best Practice เรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วย Coding Model โดย นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล

การนำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบOnline โดย นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนพิกุล โรงเรียนบ้านหนองหอย

อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์

วิทยาการคำนวณ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บล็อกคำสั่ง ประถมศึกษาตอนต้น

การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยนวัตกรรม 4G ครูธีรเศรษฐ์ ดวงแข สพป กจ. 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาการคำนวณ ป 5 เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ของครูธีระ แสงศิริโรงเรียนวัดหนองเสือ

ครูชัยวัฒน์ ล่ายสกุล โรงเรียนบ้านหนองเป็ด เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพรทอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Best practice STAR MODEL สู่การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Scratch ครูณัฐรดา จณินชวดลเดชา ม.2

Best practice ครูวิไลวรรณ ผุดเผือก โรงเรียนบ้านท่าพุ เรื่องการเขียนโปรแกรม scratch ระดับ ชั้น ป.6


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS

ตอนที่ 1 ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา

ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

ตอนที่ 3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา การมาเรียน

ตอนที่ 4 การตรวจสุขภาพนักฯผลสัมฤทธิ์ วิเคราะห์สถานการณ์

ตอนที่ 5 ระบบทดสอบทางการศึกษา

ตอนที่ 6 ภาระกิจผู้อำนวยการโมดูล การปฏิบัติราชการ

ตอนที่ 7 การลา

ตอนที่ 8 การขออนุญาตไปราชการ

ตอนที่ 9 การขอใช้ยานพาหนะ การจองห้องประชุม 

ตอนที่ 10 ไปรษรีย์โรงเรียน ทะเบียนหนังสือราชการ

ตอนที่ 11 รับ - ส่ง หนังสือราชการ

ตอนที่ 12 การวางแผน การเงินและบัญชี

 

 

Kan1 Channel

จดหมายข่าว สพป.กาญจนบุรี เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน