ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

ข่าวกิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล

No result.

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

  1. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษากาญจนบุรี เขต 1
  2. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
  3. แก้ไขบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 2565
  4. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
  5. ยกเลิกประกาศรับย้ายเจ้าพนักงานธุรการ
  6. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
  7. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
  8. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
  9. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564