พิมพ์
หมวดหลัก: ความเคลื่อนไหว
หมวด: ข่าวกิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน
ฮิต: 723

 

 

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยนางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมือง อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี