ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

 

 

    วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางสาวรัชนิดา สิงห์มณี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยน.ส.ปิยมณฑ์ เกตุหอม และนายบัณฑิต สุธาพจน์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมอบให้แก่ เด็กหญิงสิระสา ปิ่นแก้ว ชั้น ป.5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน เด็กหญิงรุ่งราตรี พุ่มเรือง ขั้น ป.6 และเด็กชายนภดล ศรชัย ชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) และท่าน ศน.พรรณรัตน์ สงเคราห์ ร่วมมอบทุนการศึกษา ครั้งนี้อีกด้วย