วันที่ 5 กันยายน 2562 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี ร่วมคณะกรรมการประเมิน Best Dltv ระดับเขตตรวจราชการ โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.สุพรรณบุรี เขต3