พิมพ์
หมวดหลัก: ความเคลื่อนไหว
หมวด: ข่าวกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฮิต: 431

 

 

      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ่อขุนด่าน " พ่อขุนด่านก้าวไกล เด็กไทยสร้างนวัตกรรม " โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ประดับวงศ์ ผอ.รร.บ้านท่าพุ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ่อขุนด่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.1 และข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 130 คน และนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 400 คน ณ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี