ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

 

 

         วันที่ 7 มกราคม​ 2563 นาย​วิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​ 1​ ตรวจเยี่ยมการทดสอบ(TCASter MOCK Exam)​O-NET​ ระดับ​ชั้นประถม​ศึก​ษาปีที่6 ปีการศึกษา​2562 โรงเรียน​วัดท่ามะขาม โรงเรียน​อนุบาลวัดไชย​ชุมพล​ชนะสงคราม​ โรงเรียน​บ้าน​หัว​นา และโรงเรีย​นอนุบาล​กาญจนบุรี​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี

 

       วันที่ 7 มกราคม 2563 พระเทพปริยัติ​โสภณ​(ปัญญา​ วิสุทฺธิปญโญ ป.ธ.9) ให้โอวาทเจริญพร​ปีใหม่ นายวิทยาเกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต1​ อำนวยคุณ​พระศรี​รัตนตรัย​ และบุญกุศลบรรดามีตลอดเวลา​ที่อาตมาบำเพ็ญในเพศบรรพชิตนี้ จงมาอำนวยอวยพรให้แก่ท่านในโอกาสวันขึ้นปีใหม่​ จงเจริญ​ด้วย​พรอันประเสริฐ 4 ประการ อายุ​ วรรณ​ะ สุขะ พละ พร้อมทั้งเจริญ​ด้วยลาภยศ สุขสรรเสริญ​ ประสบกับความสวัสดีมีชัยในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ

 

 

       วันที่​ 6 มกราคม​ 2563 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อ​ำ​กา​รส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต​ 1 นิเทศ​ก์​ขับเคลื่อน​เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน และทดสอบเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)​ ซึ่งมี 4 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ​ วิชาคณิตศาสตร์​ และวิชาวิทยาศาสตร์ในการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ครูที่รับผิดชอบแต่ละวิชา ได้แสดงความคิดเห็น และปัญหาต่างๆ พร้อมเสนอแนะ​ในการจัดทำข้อสอบ เพื่อติว(O-NET)​แต่ละ​กลุ่มสาระวิชาซึ่งในการประชุมได้รับความร่วมมือจาก นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด​หนองเสือ​ และคณะครูผู้รับผิดชอบสอนชั้นประถมศึกษา​ปี​ที่​ 6 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ​ชาติขั้นพื้นฐาน ​(O-NET)​ ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียน​วัด​หนอง​เสือ​ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         

         

        วันที่​ 6 มกราคม​ 2563 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อ​ำ​กา​รส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต 1 นิเทศ​ก์​ขับเคลื่อน​เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน และทดสอบเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ​ซึ่งมี 4 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ​ วิชาคณิตศาสตร์​ และวิชาวิทยาศาสตร์ในการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ครูที่รับผิดชอบแต่ละวิชา ได้แสดงความคิดเห็น และปัญหาต่างๆ พร้อมเสนอแนะ​ในการจัดทำข้อสอบ เพื่อติว(O-NET)​แต่ละ​กลุ่มสาระวิชาซึ่งในการประชุมได้รับความร่วมมือจาก นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด​วัง​ศาลา​ และคณะครูผู้รับผิดชอบสอนชั้นประถมศึกษา​ปี​ที่​ 6 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ​ชาติขั้นพื้นฐาน​(O-NET)​ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียน​วัดวัง​ศาลา​ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

  

 

     วันที่ 20 ธันวาคม​ 2562 นา​ยวิทยา​เกียรติ​ เงิน​ดี​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​1​ กรรมการ​และ​เลขานุการ​ พร้อมด้วย นาย​ไพฑูรย์​ อรุณ​ศรี​ประดิษฐ์​ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​นครปฐม​ เขต​1 ประธาน​กรรมการ​ และ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​อยุธยา​ เขต2 กรรมการ​ประเมินสัมฤทธิผล​การ ปฏิบัติงาน​ นายรัตน์​มณี รัตนปกรณ์
ผู้​อำนวย​การ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​สุพรรณบุรี​ เขต3 ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล​เพื่อ​บรรจุ​และ​แต่งตั้ง​ให้ดำรงต​ำ​แหน่ง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ สำนักงาน​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ในข้อ10 กำหนดให้ ผู้ได้รับ​การ​บรรจุ​และ​แต่งตั้ง​ตามหลัก​เกณฑ์​และวิธีการ ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผล​การ ปฏิบัติงาน​ในหน้าที่เพื่อพัฒนา​การศึ​กษ​า​เป็น​ระยะเวลา​ 1 ปี ตามองค์ประกอบตัวชี้​วัด​ อนึ่ง ให้คณะกรรมการ​มีหน้า​ที่​ประเมินผู้เข้ารับการประเมิน 2 ครั้ง​ ทุก 6 เดือน​ ในการประเมิน​สัมฤทธิผล​การ ปฏิบัติงาน​ในหน้าที่ตำแหน่ง​ผู้อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​ ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุม​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​สุพรรณบุรี​ เขต3 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช​ จังหวัด​สุพรรณบุรี

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)