ปีใหม่ไทย...
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241