วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง โดยร้องเพลงชาติ สวดมนต์ นำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต และให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241