วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.39 น. ที่เขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "29 มีนาคม มหกรรมกีฬาเพื่อพ่อ" โดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและครูอำเภอศรีสวัสดิ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ อาทิ วิ่งมาราธอน การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ฟุตบอลครู และ ฟุตบอลผู้บริหาร การแข่งขันวิ่ง 11 ขา และกิจกรรมแปรอักษรเพื่อพ่อ ก่อนเปิดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนสงบนิ่งถวายอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที โดยมี นายพิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและครูอำเภอศรีสวัสดิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241