เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยปี พ.ศ.2560 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการฯที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241