วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฐมนิเทศให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 ที่มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน จำนวน 37 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241