เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 40 โดยมีโรงเรียนที่ได้รับมอบ 113 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำขึ้น เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสศึกษาและอ่านเพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องราวและวิชาการต่างๆ โดย สโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือในการจัดหาทุน ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยสารานุกรมไทยเล่มที่ 40 ได้จัดพิมพ์เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย อันเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน มามอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศและทางสโมสรได้ร่วมสนองพระราชประสงค์มาโดยตลอดตั้งแต่เล่มที่ 1 จนถึงปัจจุบัน เป็นเล่มที่ 40 ในโอกาสนี้สโมสรไลออนส์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน อัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนแก่นักเรียนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241