เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน "เปิดบ้านศรีโลหะฯ SRILOHA OPEN HOUSE" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้กับชุมชนได้รับชมผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี โดยมี นางเตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241