นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มี ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241