เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ ประจำปี 2559 และมอบใบแสดงผลการเรียนให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายวัฒนา สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241