เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำโดย นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์สามัคคี 4 + 1 เขตพื้นที่การศึกษา ของจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์สามัคคีระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสงบ ดีนอก นายอำเภอบ่อพลอย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241