เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดย นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นำข้าราชการในกลุ่มงานฯ ร่วมวางพานพุ่ม ในพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 งานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีในการสร้างเมืองกาญจนบุรี จนเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบัน โดยมี นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241