วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้าราชการในสังกัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกีฬาเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241