เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวันวิชาการ และเปิดบ้านอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (Open House) ประจำปีการศึกษา 2559 การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู และสถาบันทางการศึกษาที่ใกล้เคียงนำผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน จัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถของนักเรียน โดยมี นายอำนาจ สุนทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดังกล่าว อาทิ พระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่สนใจมาร่วมงานดังกล่าวมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241