เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241