เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุนี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมบ้านแก้วฟ้ารีสอร์ท อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241