นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สมพร บุญประเสริฐ มารดานายไกรพจน์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยมี นายจำนงค์ ยอดขำ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายวิสูตร เกษมสุข อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241