เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศาลาประกิจ ตั้งสมชัย วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สมพร บุญประเสริฐ มารดานายไกรพจน์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" ที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา โดยมี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธาน ซึ่งกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241