เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบ การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีนายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานสนามสอบคณะกรรมการกลางประจำ และได้รับความอนุเคราะห์สนามสอบและคณะกรรมการจาก นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241