วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรเนตร เจริญโห้ ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีด้วย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241