เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ที่ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันบำเพ็ญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งจะเป็นมงคลต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยมี นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241