ร่วมสืบสานประเพณีไทย......
ต่อมาเวลา 10.45 น. วันที่ 12 เมษายน 2560 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรพระ ขอพรผู้อาวุโส และรับประมาณอาหารร่วมกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241