วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วังด้ง - ช่องสะเดา ณ ห้องประชุมร้านแจ๋วโภชนา ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสิทธิพล ปานกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังด้ง ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วังด้ง - ช่องสะเดา ผู้บริหารในเครือข่ายและคณะครูให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241