วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ มวยไทย บ๊อกซิ่ง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของข้าราชการให้มีความเข้มแข็งและแข็งแรง ณ บริเวณหน้า อาคารสำนักงาน โดยมี คุณครูอดิศักดิ์ บุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง เป็นวิทยากรในการออกกำลังในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241