วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กล่าวทักทายพร้อมมอบนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ให้กับคณะครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเก่า ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมความรู้ด้านวินัย และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ" ณ ห้องประชุมร้านแจ๋วโภชนา ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายณัฐศักย์ สระทองอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเก่า และผู้บริหารในเครือข่ายให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241