นายชนินทร์  เชาวรักษ์
นิติกร สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

ข่าวเด่น -ข่าวด่วนวันนี้ 

สาระน่ารู้กับกฎหมายทั่วไป

รัฐธรรมนูญไทย ปี 2550

สาระน่ารู้กับกฎหมายการศึกษา

พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.ครู
พรบ.

ขออภัย  อยู่ระหว่างการปรับปรุง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดูแลโดย  นายชนินทร์  เชาวรักษ์
นิติกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๓๐ ต่อ ๒๒๒ โทรสาร ๐ ๓๔๖๒ ๓๐๐๖