ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ได้รับการโหวตให้ได้รับรางวัล OBEC Best Practice "Set ZERO WASTE School " จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา ( อ่านเพิ่มเติม )
เยี่ยมโรงเรียนบ้านพุประดู่...เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านพุประดู่ และให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครู ( อ่านเพิ่มเติม )
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง โดยร้องเพลงชาติ สวดมนต์ จากนั้น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต และให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน( อ่านเพิ่มเติม )
นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและยกย่องเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม( อ่านเพิ่มเติม )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมประกาศปฏิญาเขตสุจริต ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 โดยมี นางดวงสุดา บุรเนตร ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้นำปฏิบัติกิจกรรม( อ่านเพิ่มเติม )
ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดเขตบริการ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร/ ผู้แทน จำนวน 142 คน ( อ่านเพิ่มเติม )
นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ Boot Camp Cohort 10 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับวิทยากรชาวต่างชาติจาก British Council Thailand ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ...cr: ภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์( อ่านเพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แควรีสอร์ท นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเป็นคณะทำงานดำเนินการประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล และร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ โดยมี นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธาน( อ่านเพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ทีห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560( อ่านเพิ่มเติม )
นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารอำเภอท่าม่วงในคราวประชุมสมาชิกชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าม่วง ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนดิสกุล และ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้เดินเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียนโรงเรียนดิสกุล พร้อมเยี่ยมชมอาหารกลางวันของนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนด้วย( อ่านเพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทีห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ( อ่านเพิ่มเติม )
ติวเข้มผู้บริหารในการจัดซื้อจัดจ้าง....
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทีห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560( อ่านเพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี (6 เดือนแรก) ครั้งที่ 1/2560 ( อ่านเพิ่มเติม )
เปิดลาดหญ้าเกมส์... เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลาดหญ้า ประจำปีการศึกษา 2560 ( อ่านเพิ่มเติม )
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
( NT/O-Net ) ( อ่านเพิ่มเติม )
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกาในการพัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบ Ednet-Oms ( อ่านเพิ่มเติม )
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนไทยสุขภาพดี ( อ่านเพิ่มเติม )
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา นายฉลอง ขำมาก รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางทิพย์สุดา อำนวย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 ในเขตตรวจราการที่ 4 พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมี นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานตรวจราชการ นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 และคณะร่วมตรวจราชการด้วย ( อ่านเพิ่มเติม )