วันที่ 5 ธันวาคม2560 เวลา 07.00 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีพร้อมด้วย นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นายฉลอง ขำมาก ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต1 และเจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจรบุรี ต่อมาพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ได้กรุณา นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผอ.สพป.กาญจรบุรี เขต 1 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1
และ นายอำนาจ สุนทรธรรม ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อ เพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงานและขอพรจากหลวงพ่อ ในโอกาศที่มารับตำแหน่งใหม่ ( อ่านเพิ่มเติม )

" ศรีสวัสดิ์เกมส์"
เวลา11.00 น. จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูนักเรียนในการแข่งขันกรีฑา- กีฬา ศรีสวัสดิ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าสนุ่น ตำบลแม่แสลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ( อ่านเพิ่มเติม )

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นธานเปิดการประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาหนองบัว- แก่งเสี้ยน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต1 และมอบนโยบายเพื่อนำไปปฎิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ณ ห้องประชุม1 สพป.กาญจนบุรี เขต1 โดยมีนายบำรุง ข่ายคำ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัว-แก่งเสี้ยน และคณะครูเข้าร่วมประชุม ( อ่านเพิ่มเติม )

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น. นำโดยว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กจ.1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับแสดงความยินดีกับ นายวิทยาเกียรติ เงินดี เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ณ ลานหน้าสำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ( อ่านเพิ่มเติม )

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยการแข่งขันได้จัดที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โรงเรียนวังขนายทายิการาม โรงเรียนวัดท่าล้อ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง โรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร และโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ กรรมการดำเนินงาน คุณครูผู้ฝึกสอน นักเรียน และทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันงานครั้งนี้ สำหรับภาพถ่ายงานกิจกรรม ทุกท่านสามารถติดตามได้หลายช่องทางคือ facebook และ fanpage สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 หรือ หน้าเว็บไซด์ www.kan1.go.th ในเมนูคลังภาพ สำหรับการพิมพ์เกียรติบัตร ทุกท่านสามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ผ่านหน้า เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต โดยมีคู่มือการพิมพ์บริเวณหน้าเว็บไซด์ ซึ่งกำหนดการให้พิมพ์เกียรติบัตร จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และหาวิธีการช่วยเหลือในลำดับต่อไป ( อ่านเพิ่มเติม )
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต
1 ได้รับการประเมินโครงการเขตสุจริตผ่านระบบ ITA Online โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของเขตให้โปร่งใส และปราศจากการคอรัปชั่น ( อ่านเพิ่มเติม )
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้เป็นประธานในอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ณ หอพระหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ( อ่านเพิ่มเติม )
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้นำนายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. และเจ้าหน้าที่จาก สพฐ. ร่วมประชุมและลงพื้นทีเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติดินยุบ ณ โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ( อ่านเพิ่มเติม )
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง โดยร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวปฏิญาณตามปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นแจ้งประชาสัมพันธ์งานที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ ( อ่านเพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และปรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ( อ่านเพิ่มเติม )
“วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.15 น. ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช และร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีในครั้งนี้ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ( อ่านเพิ่มเติม )
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดสรรอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ( อ่านเพิ่มเติม )
เกลี่ยพนักงานราชการ
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการเกลี่ยพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนใหม่ จำนวน 13 คน ( อ่านเพิ่มเติม )
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ( อ่านเพิ่มเติม )
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง โดยร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวปฏิญาณตามปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นแจ้งประชาสัมพันธ์งานที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ี้ ( อ่านเพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.ที่ห้องประชุมออร์คิด โรงแรมราชศุภมิตกาญจนบุรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบนโยบายให้ความรู้เกี่ยวกับการ “สร้างคนดีคืนสู่สังคม” ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาฯ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ให้กับวิทยากร ( อ่านเพิ่มเติม )
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายฉลอง ขำมาก รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง โดยร้องเพลงชาติ สวดมนต์ จากนั้นแจ้งประชาสัมพันธ์งานที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ ( อ่านเพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนามิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24-25 ก.ย.60 นี้ มีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค คกก.ศึกษาธิการ ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้แทนผู้ประกอบการ ชุมชน โดยมีพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.เป็นประธานเปิด ( อ่านเพิ่มเติม )
ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง" ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ( อ่านเพิ่มเติม )
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ..........
ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและการประกวดผลงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การปฏิบัติที่ดี ปี 2560
​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และการประกวดผลงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การปฏิบัติที่ดี ปี 2560 ( อ่านเพิ่มเติม )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จัดประกวดโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนดีประจำตำบล ประชารัฐ ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 11 โรงเรียน ( อ่านเพิ่มเติม )
นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น มีนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธาน ( อ่านเพิ่มเติม )
ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ได้รับการโหวตให้ได้รับรางวัล OBEC Best Practice "Set ZERO WASTE School " จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา ( อ่านเพิ่มเติม )
เยี่ยมโรงเรียนบ้านพุประดู่...เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านพุประดู่ และให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครู ( อ่านเพิ่มเติม )
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง โดยร้องเพลงชาติ สวดมนต์ จากนั้น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต และให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน( อ่านเพิ่มเติม )
นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและยกย่องเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม( อ่านเพิ่มเติม )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมประกาศปฏิญาเขตสุจริต ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 โดยมี นางดวงสุดา บุรเนตร ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้นำปฏิบัติกิจกรรม( อ่านเพิ่มเติม )
ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดเขตบริการ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร/ ผู้แทน จำนวน 142 คน ( อ่านเพิ่มเติม )
นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ Boot Camp Cohort 10 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับวิทยากรชาวต่างชาติจาก British Council Thailand ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ...cr: ภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์( อ่านเพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แควรีสอร์ท นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเป็นคณะทำงานดำเนินการประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล และร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ โดยมี นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นประธาน( อ่านเพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ทีห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560( อ่านเพิ่มเติม )
นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารอำเภอท่าม่วงในคราวประชุมสมาชิกชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าม่วง ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนดิสกุล และ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้เดินเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียนโรงเรียนดิสกุล พร้อมเยี่ยมชมอาหารกลางวันของนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนด้วย( อ่านเพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทีห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ( อ่านเพิ่มเติม )
ติวเข้มผู้บริหารในการจัดซื้อจัดจ้าง....
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทีห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560( อ่านเพิ่มเติม )
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี (6 เดือนแรก) ครั้งที่ 1/2560 ( อ่านเพิ่มเติม )
เปิดลาดหญ้าเกมส์... เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลาดหญ้า ประจำปีการศึกษา 2560 ( อ่านเพิ่มเติม )
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
( NT/O-Net ) ( อ่านเพิ่มเติม )
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกาในการพัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบ Ednet-Oms ( อ่านเพิ่มเติม )
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนไทยสุขภาพดี ( อ่านเพิ่มเติม )
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายศิริวุฒิ สามนปาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายสมยศ สำเนียงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา นายฉลอง ขำมาก รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางทิพย์สุดา อำนวย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 ในเขตตรวจราการที่ 4 พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมี นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานตรวจราชการ นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 และคณะร่วมตรวจราชการด้วย ( อ่านเพิ่มเติม )