แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ( รายละเอียด 
  แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและกรอกรายงานข้อมูลการแก้ปัญหานักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ( รายละเอียด 
  ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ( รายละเอียด ) 
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 28(ค) 2 ( ประกาศ ) 
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ( ประกาศ ) 
 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ( ประกาศ ) 
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ฯ  ( รายละเอียด )  
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 28(ค) 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ฯ ( รายละเอียด )  
  ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( ผลการแข่งขัน ) 
  ตรวจสอบคะแนนสอบบรรจุครูผู้ช่วย 1/2560 ได้ที่นี่ ( รายละเอียด ) 
  ระบบดาวน์โหลดข้อสอบ  O-NET สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  ( คลิกโหลด )
NEXT PAGES >>> 1 2 <<<