+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน  +++

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2557

   นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2557

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้    

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

      
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1    

    ระบบ e-Office ใหม่    

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสของบุตรสาวนางมณทิชา โตเฟื่อง เจ้าหน้าที่...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมรดน้ำขอพร นายประชา โพธิพิพิธ อดีตสส.กาญจนบุรีเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมรดน้ำขอพร ดร.อำนาจ สุนทรธรรมเลขาธิการคุรุสภาเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์...


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จัดพิธีรดน้ำขอพรนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  นำเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมรดน้ำขอพร นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ผอ.สกสค.กาญจนบุรี...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามร่วมสรงน้ำ..


คณะครู รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ร่วมรดน้ำขอพรนายอนันต์ กัลปะ  ผอ.สพป.กาญจนบุรี  เขต 1 เนื่องในวันสงกรานต์....


นายวีระ เหล่าวีระสุนทร  ผอ.สกสค.กาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีนายอนันต์ ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  นำเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมรดน้ำดำหัวขอะรผู้อาวุโสตามประเพณีสงกรานต์...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานและนำเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมทำบุญเนื่องในโอการเดือนเกิดของผู้ที่เกิด...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  นำข้าราชการในสังกัดร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ร่วมเป็นเกียรติในงานอุปสมบท สิบโทอนุชา สุขศรี บุตรชายกำนันอดิศักดิ์ สุขศรี....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ร่วมเป็นเกียรติในงานอุปสมบทบุตรชาย นางอังคณา คุณฑี นักทรัพยากรบุคคล...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์....


นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานประชุมชี้แจงการวัดและประเมินผลครูผู้สอน......


นายชนินทร์ แสงแก้ว และ ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรอง.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  กล่าวขอบคุณ พล.ต.ธนดล สุธารักษ์ รองเจ้ากรมการทหารช่าง ที่มอบทุนการศึกษา...


นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารและคณะครูเพื่อ......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโปรแกรมส่งเสริมความสามารถของครูใน....

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรคณิตศาสตร์ ( รายละเอียด )
แจ้งการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( คู่มือการสอบ ) ( คำอธิบาย ) ( บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ ) ( username และ password ) ขณะนี้ห้ามทุกคนเข้าเวปทดสอบจริง อย่้างเด็ดขาด เพราะมีผลกระทบกับการทดสอบของเขตอื่น
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....... ( ร่างรัฐธรรมนูญ )
ประกาศโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ เรื่อง การสอบพนักงานราชการ ฯ  ( ประกาศ ) ( ผู้มีสิทธิ์สอบ )  
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าน้ำตื้น เรื่อง การสอบพนักงานราชการ ( ประกาศ ) ( ผู้มีสิทธิ์สอบ ) ( ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ) ( ประกาศผลการคัดสรร ) ( บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดสรร )
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอเชิญโรงเรียนทุกโรงเรียนคัดนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เข้าเรียนผ่านระบบสื่ออีเลิร์นนิ่ง ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งจัดทำโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล สามารถเข้าเรียนได้ที่นี่  ( เข้าเรียนที่นี่ )  
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม)
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )
วิธีการแก้ปัญหาเปิดดูงานระบบ e-Office ตัวเก่าของสำนักงานไม่ออก มองงานไม่เห็น  ( วิธีแก้ไข )

ข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนรายงานการประเมินผล DLTV ทางเวปไซต์ https://dltv.feedback180.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วย ทั้งนี้ให้ศึกษาขั้นตอน วิธีการกรอกจากคู่มือการใช้งานระบบ ซึ่งอยู่หน้าเวปไซต์ดังกล่าวแล้ว โดยใช้ ( USERNAME and PASSWORD ) ของโรงเรียนได้ที่นี้  
 
 แจ้งประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย เรื่อง การประเมินและรายงานผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด )
   ; แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน เรื่อง การประเมินและรายงานผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส เดือน มีนาคม 2558( รายละเอียด )  
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ( ประกาศ ) ( ตัวมาตรฐาน ) ( เกณฑ์และวิธีประเมิน )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และมีสิทธิ์สอบภาค ข  ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ฯ  ปี 2558 ( ประกาศและรายชื่อ ) ( แผนผังสนามสอบ )
ตรวจสอบรายชื่อ สกุล ที่เรียนผ่าน UTQ พร้อมรับรองความถูกต้อง ( รายชื่อ )
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ฯ ( ประกาศ ) ( คณิตศาสตร์ ) ( คอมพิวเตอร์ ) ( ภาษาไทย ) ( ภาษาอังกฤษ ) ( วิทยาศาสตร์ ) ( รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ ) ( แผนที่สนามสอบ ) ( ประกาศรวมทั้งหมด )
รายละเอียดการตรวจสอบการพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ e-Training  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 ) ( รายละเอียด 4 )
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2558 ( รายละเอียด )
การปรับปรุงการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ( แบบรายงาน ฯ ก.ค.ศ.3/2 ) ( กรอบการประเมินด้านที่ 3 ) ( แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ก.ค.ศ.11/2 )

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( รายละเอียด )
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ( หนังสือแจ้ง ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ( รายละเอียด ) ( แบบเก็บข้อมูล )
การจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 ( รายละเอียด )
 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ( รายละเอียด ) ( จัดสรร )

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
การโอนเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า ประปา ให้กับทุกโรงเรียน  ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด  โครงการสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง ฯ  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ( รายละเอียด )
 การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ดเกมส์"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557" ( รายละเอียด )
 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ระดับชาติ ปี 2557 ( รายละเอียด )
การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม ปีการศึกษา 2558 ( รายละเอียด )
การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการด้วยกิจกรรมสภานักเรียน ( รายละเอียด 1) ( รายละเอียด 2 )  

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เอกสารประกอบการประชุม เทคนิคการจัดการเรียน ฯ ศตวรรษที่ 21 ( เอกสาร 1 ) ( เอกสาร 2 ) ( เอกสาร 3 ) ( เอกสาร 4 ) ( ตัวอย่างแผนการสอน 1 ) ( ตัวอย่างแผนการสอน 2 ) ( ตัวอย่างแผนการสอน 3 ) ( ตัวอย่างแผนการสอน 4 ) ( ตัวอย่างแผนการสอน 5 )  
 คะแนนผลการสอบมาตรฐานกลาง ( คะแนน ) 
 ไฟล์รายงานและคู่มือการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับโรงเรียนใช้ติดตามตรวจสอบตนเองและรอรับการติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการ ฯ ( รายละเอียด )
 ประกาศ สพป.กจ.1 เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม ฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ( ประกาศ )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด สพป.กาญจนบุีั เขต 1 ( รายละเอียด )
 ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียด )  

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การรายงานข้อมูลการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)ปี 2555 ( รายละเอียด ) ( แบบฟอร์มรายงาน )
 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คุณลักษณะ ) ( บัญชีจัดสรร )  

ข่าวอื่น ๆ
 พรฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 ( รายละเอียด )
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) ( ตั้งกิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย ) ( ตั้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย )

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   ผอ.เขต...พบเพื่อนครู    
   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

   โครงการขยายผลการศึกษาทางไกล

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

    นโยบายอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241