+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน +++++ 

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558

   ข้อมูลนักเรียน 31 มี.ค.2558

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2557

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2555

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2556

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้    

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

      
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1   

    ระบบ e-Office ใหม่  

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่  

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


นางสาวภณิตา สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์ สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เข้าร่วมการประชุมสัมมนากำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  พร้อมรอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังนโยบาย..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาภายใน "พุเลียบเกมส์ 2558" ณ สนาม....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558...


กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จัดประชุมการประเมินค่างานเพื่อปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้มีระดับสูงขึ้น ตามกรอบอัตรา...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมสภากาแฟเพื่อมอบนโยบายการทำงานให้กับรอง ผอ.สพป...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดหาที่ดิน เพื่อจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคาร..


นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบความ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาวนิตย์รดี แม้นทิมกับ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ "โครงการ สพฐ.ใสสะอาด..


นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับผู้ที่จะเกษียณอายุ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.ทองใบ วิเชียรตนนท์ อดีต ผอ.รร..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ปฐมนิเทศและให้โอวาทพร้อมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กับครูผู้ช่วยที่...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพมารดา รอง วาสนา..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ร่วมเป็นคณะกรรมการจดสถิตินักปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรส บุตรชาย ผอ.สมนึก บุญคำมา ผอ.รร....


นายศุภชัย มากสมบูรณ์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ขอนแก่น เขต 4....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้ง...

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม DLIT รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4  มีเพียง  4  รุ่นเท่านั้น ( รายชื่อผู้เข้าอบรม )
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมครูโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ DLIT ( หนังสือแจ้ง )
การอบรมครูโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ DLIT ( หนังสือแจ้ง ) ( ตารางการอบรม ) ( จำนวนครู )
การจัดทำคู่มือตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ ในโรงเรียน ( รายละเอียด )
รายงานผลการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ( รายละเอียด )
ขอให้โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ ชุมชนท่ากระดาน บ้านบนเขาแก่งเรียง หนองบ้านเก่าสามัคคี บ้านห้วยน้ำขาว วัดบ้านเก่า ตชด.บ้านประตูด่าน บ้านตะเคียนงาม และบ้านทุ่งศาลา กรอกข้อมูลรายละเอียดการนิเทศติดตามให้ด้วย ( กรอกข้อมูลที่นี่ )
ตัวอย่างปกคู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ฯ ( ปก  1 ) ( ปก  2 ) ( ปก  3 ) ( ปก  4 ) ( ปก  5 ) ( ปก  6 ) ( ปก  7 ) ( ปก  8 )  
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ ( ช่องทาง )
ด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ได้พัฒนาข้อสอบออนไลน์ PISA เสร็จสิ้นแล้ว ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางคือ http://ipst-pisatest.ipst.ac.th โดยระบบดังกล่าวสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโพน และรองรับการใช้งานกับเว็บเบารว์เซอร์ทุกประเภท
รอบรู้ทุกเรื่อง กับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 ( รายละเอียดที่นี่ )
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอเชิญโรงเรียนทุกโรงเรียนคัดนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เข้าเรียนผ่านระบบสื่ออีเลิร์นนิ่ง ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งจัดทำโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล สามารถเข้าเรียนได้ที่นี่  ( เข้าเรียนที่นี่ )  
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม)
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )
วิธีการแก้ปัญหาเปิดดูงานระบบ e-Office ตัวเก่าของสำนักงานไม่ออก มองงานไม่เห็น  ( วิธีแก้ไข )

ข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกล เพิ่มเติม ( รายละเอียด ) ( บัญชีจัดสรร )( คุณลักษณะใหม่ )  
โหลดคู่มือครูพระราชทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่ ( โหลดคู่มือ )
การรายงานผลการประเมิน โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คู่มือการนิเทศ )  

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส เดือน สิงหาคม 2558 ( รายละเอียด )  
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส เดือน กรกฎาคม 2558 ( รายละเอียด )  
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส เดือน มิถุนายน 2558 ( รายละเอียด )  
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ( ประกาศ ) ( ตัวมาตรฐาน ) ( เกณฑ์และวิธีประเมิน )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด ) ( ตารางวิเคราะห์ )
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณฺ ( รายละเอียด )  
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ( รายละเอียด )
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ( รายละเอียด )
ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
 การจัดสรรงบประมาณ 2558 รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะ ( หนังสือแจ้ง ) ( บัญชีจัดสรร )
 การจัดสรรงบประมาณ ฯ ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ฯ ( รายละเอียด ) ( บัญชีจัดสรร ) ( แบบรายงาน )
 มาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
 การจัดคำของบประมาณการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 )
 ขอให้ตรวจสอบหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้า ฯ ( รายละเอียด ) ( รายชื่อโรงเรียนฯ ) ( แบบรายงาน ) ( รหัสโรงเรียน )
คำอธิบายเพิ่มเติม การติดตามรอบที่ 2 ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วิธีการสร้างโครงการแบบตกลงราคา ( รายละเอียด )
การค้นหาโครงการเดิม ( รายละเอียด )
 การซักซ้อมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ ( รายละเอียดแจ้ง ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
แจ้งการโอนเงินตกเบิกเงินเดือนเลื่อนขั้น เมษายน - มิถุนายน 2558 ( รายละเอียด )
แจ้งการโอนเงินปรับ 4 % เมษายน - มิถุนายน 2558 ( รายละเอียด )
 การโอนเงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ฯ ภาคเรียนที่ 1/2558 ( รายละเอียด ) ( บัญชีการโอน )
 การโอนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2558 ( รายละเอียด ) ( บัญชีการโอน )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 แจ้งใหม่  ( รายละเอียด+คำสั่ง ) ( ระเบียบการแข่งขัน )
ขอเชิญประชุมการจัดแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( หนังสือแจ้ง )
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ฯ ( รายละเอียด )
การรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปี 2559 ( หนังสือแจ้ง ) ( ประกาศ )
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 ( แนวทาง ) ( ประกาศ )

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงาน สิงหาเดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ( คำนำ ) ( รายละเอียด )
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มอบแผ่น DVD BBL วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ให้โรงเรียน ( รายละเอียด )
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ( รายละเอียด ) ( ตาราง ฯ )
เอกสารรายงานการประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( รายงาน NT ) ( รายงาน O-NET ) ( รายงานข้อสอบกลาง )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด สพป.กาญจนบุีั เขต 1 ( รายละเอียด )
 ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียด )  

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน 3 ( รายละเอียด )
การเข้าพื้นที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ Router  ( รายละเอียด ) ( รายชื่อโรงเรียน )
การรายงานข้อมูลการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)ปี 2555 ( รายละเอียด ) ( แบบฟอร์มรายงาน )
 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คุณลักษณะ ) ( บัญชีจัดสรร )  

ข่าวอื่น ๆ
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ( รายละเอียด )
 พรฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 ( รายละเอียด )
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) ( ตั้งกิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย ) ( ตั้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย )

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   ผอ.เขต...พบเพื่อนครู    
   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

   โครงการขยายผลการศึกษาทางไกล

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

    นโยบายอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006
ดูแลโดย ศน.ชาลี สำรองทรัพย์  Email : chalee.sum@gmail.com  โทร  087-8079241