+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน  +++

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   แนวทางการพัฒนาของเขตพื้นที่

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลครู 10 มิถุนายน 2556

   นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2556

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ O-NET ปี 56    

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้

    กลุ่มงานนิติกร  

    ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  
  

   

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

    อบรม UTQ ONLINE ที่นี่ 
  
  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 

 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1

    ระบบ e-Office ใหม่    

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
 
 


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานงานสวดพระอภิธรรม ครูรัตนา ฉายะเจริญ ณ วัดเทวสังฆาราม...


สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงานรดน้ำดำหัวในงานสงกรานต์ประจำปี 2557.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการทำบุญวันเกิดของบุคลากรที่เกิดเดือนมีนาคม เมษายน......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ ...


นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง.......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะดูงานจาก สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วม.....


กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะสำโรง อำเภอเมือง ฯ ร่วมกันทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้มี.....


นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูและบุคลากร......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในงานแห่งความสำเร็จ แสดงผลงานทางวิชาการของ.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม Morning Brief ครั้งที่ 6/2557 เพื่อเตรียม......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี เมื่อ 1 เมย...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เข้าพบปะพูดคุยกับคณะวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น..........


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2557............


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธาน ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมปฏิบัติการ : การจัดการ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนและเปิดนิทรรศการผลงานนักเรียน......


ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะสำโรง ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะ ศน.สพป......


นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรธะ ผวก.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ฯ กาญจนบุรี เขต 1-4 ....

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการคิดระดับสูง ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 วันที่ 22-23 เมษายน และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.6 วันที่ 24-25 เมษายน 2557 รายงานตัวเวลา 07.00 น.
   ด้วย ร.ต.ณรงค์ พิมพ์กระจ่างพันธุ์ สามีนางกฤติมา พิมพ์กระจ่างพันธู์ (ครูแอน) ครูโรงเรียนบ้านวังสารภี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง ขณะนี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ วัดบ้านทอง (ท่าล้อ) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ถึงวันที่ 19 เมษายน 2557 สวดพระอภิธรรมเวลา 19.30 น. และจะประชุมเพลิงในวันอาทิตย์ ที่ 20 เมษายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดบ้านทอง (ท่าล้อ) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
   ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดอินทาราม วันที่ 21 เมษายน และค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร วันที่ 21-27 พฤษภาคม ให้ตรวจสอบจำนวนเด็กและรายชื่อเด็ก (ดังไฟล์แนบ) หากรายชื่อใดนักเรียนไม่ตรงให้แก้ไขเป็นสีแดง หากมีเพิ่มหรือลดให้แก้ไขด้วยสีแดง และถ้าทำประกันชีวิตของโรงเรียนแล้ว ให้เปลี่ยนชื่อเด็กเป็นสีน้ำเงิน ส่งกลับเขต ( ศน.นุดี รุ่งสว่าง อัเมล์ rungde123@hotmail.com ) ด่วนที่สุด ( รายชื่อ นร.วัดอิน ฯ ) ( รายชื่อ นร. เขาดิน ) ( รายชื่อ รร และจำนวน ประถม ) ( รายชื่อ รร และจำนวน มัธยม )
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( รายละเอียด )
  ด่วนที่สุด...รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ( รายละเอียด ) ( แบบรายงาน )
  การจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน  ( รายละเอียด  ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับประถมศึกษา ( รายละเอียด ) ( คำสั่ง )
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ตามหนังสือที่ ศธ 04017/ว.1015 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 ( ปกคำนำสารบัญ ) ( ภาคผนวก ) ( ส่วนที่ 1 ) ( ส่วนที่ 2 ) ( ส่วนที่ 3 ) ( ส่วนที่ 4 ) ( ส่วนที่ 5 )
การสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ จากองค์การค้า ของ สกสค. ( รายละเอียด )
คะแนนขีดจำกัดล่าง O-NET ปีการศึกษา 2556 สำหรับคำนวณตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ. ( รายละเอียด ) ( โปรแกรมคำนวณ )
 การจัดเก็บข้อมูลสิ่งปลูกสร้างและอาคารเรียน ( รายละเอียด )
 เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง )
 โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ ประจำปี 2557  ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 ) ( รายละเอียด 4 )
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ( รายละเอียด )
 การปรับเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ( หนังสือราชการ ) ( รายละเอียด )
 
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 )

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   เก็บมาเล่า...สู่กันฟัง    
   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

 

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241