นับถอยหลังสอบ O-NET  2557

 
 

+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน  +++

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2557

   นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2557

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

      
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1    

    ระบบ e-Office ใหม่    

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 


 

 

  


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ร่วมเป็นเกียรติในงานกราบลาอุปสมบทของนายลิขิต ด้วงพลับ เมื่อวันที่ 17 มกราคม....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ร่วมแสดงความยินดีกับนายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เนื่องในโอกาสรับ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในหัวข้อ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 1/2558 โดยมี...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ร่วมทำบุญสำนักงาน สกสค.กาญจนบุรี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 โดยมี ดร.อำนาจ....


สพป. กาญจนบุรี เขต  1 โดยนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จัดงานวันครูประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 โดย...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศติดตามโครงการขยายผลการจัดการศึกษา...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานการประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่...


สพป.กาญจนบุรี เขต 1 โดยนายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สำรอง....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ประจำ.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาวสุภัทรา ศิริรัตน์.....


10 มกราคม 2558 จังหวัดกาญจนบุรี  จัดงานวันเด็กประจำปี 2558 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฌาปนกิจศพ นายบุญช่วย อินทรักษา อดีต ผอ.รร.บ้านหลุมหิน...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมงคลสมรสระหว่างนายบุญส่ง จันทร และนางสาวจันทร์ทิมา.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานสังสรรค์ปีใหม่ 2558 ของชมรมผู้บริหารอำเภอเมือง.....


ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ครูธุรการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอวยพร...


ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมอวยพรและขอพรจาก นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ฯ ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมาย...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนตามโครงการเพิ่มประสิทธิผลยกระดับผลสัมฤทธิ์...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัว เพื่อติดตามผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต  1 ร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุขุม ครุฑฑานนท์ อดีต ผอ.รร.ศึกษา...

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
แจ้งโรงเรียนสังกัดอำเภอเมือง ฯ ส่งนักเรียนติวเข้ม O-NET ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชย ฯ ชั้น ป.6 วันที่ 19-20 มกราคม ชั้น ม.3 วันที่ 21-22 มกราคม ตามจำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนที่จัดสรรให้ ( จำนวนนักเรียน )
;วีดีโอการประเมินผล ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด )
การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET ผ่านโทรทัศน์ทางไกล ( รายละเอียด ) ( ตารางออกอากาศใหม่ ) 
ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ฯ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ( รายละเอียด )
ขอเชิญร่วมโครงการเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-จีน สู่อาเชียน ( รายละเอียด )
ปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที่ยมได้ที่นี่ ( กรอกข้อมูล )
 รอบรู้เรื่องไสรัส อีโบล่า  ( รายละเอียด )  
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม)
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )
วิธีการแก้ปัญหาเปิดดูงานระบบ e-Office ตัวเก่าของสำนักงานไม่ออก มองงานไม่เห็น  ( วิธีแก้ไข )

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
แจ้งจำนวนเงินสงเคราห์รายศพสมาชิก ชพค-ชพส ( รายละเอียด )
 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ( ประกาศ ) ( ตัวมาตรฐาน ) ( เกณฑ์และวิธีประเมิน )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
การประกาศการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.รร. ( ประกาศสอบ ) ( บัญชีตำแหน่งว่าง ) ( ปฏิทินการสอบ ) ( หลักสูตร ) ( ตัวชี้วัดกลุ่มทั่วไป ) ( ตัวชี้วัดกลุ่มประสบการณ์ ) ( ใบสมัคร ผอ.รร. ) ( ใบสมัคร รอง ผอ.รร. )  ( ประกาศเพิ่มเติม )
การปรับปรุงการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ( แบบรายงาน ฯ ก.ค.ศ.3/2 ) ( กรอบการประเมินด้านที่ 3 ) ( แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ก.ค.ศ.11/2 )
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด )
การมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันครูปี 2558 ( รายละเอียด )
ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ฯ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ( รายละเอียด )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ( ประกาศ )
บัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอนที่ได้รับอนุมัติย้ายประจำปี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
 แผนปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( รายละเอียดแผน )
 สรุปผลการประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการพัฒนา  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
การรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ( รายละเอียด )  

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
อนุมัติเงินประจำงวด ค่าอาหารนักเรียนพักนอน  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ฯ  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ฯ  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ ฯ  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด โครงการเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ ฯ เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
 อนุมัติเงินประจำงวด ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด โครงการเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ ฯ  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนไทยสุขภาพดี  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ ฯ  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
การกรอกข้อมูลแบบสรุป ภงด.1 ก.พิเศษ ( รายละเอียด ) ( แบบกรอก )
อนุมัติเงินประจำงวด โครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด ค่าซื้อสื่อ วัสดุ  ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
 อนุมัติเงินประจำงวด ค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )
อนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2558 ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ฯ ( รายละเอียด ) ( ประกาศ 1 ) ( ประกาศ 2 )
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558 ( รายละเอียด ) ( ประกาศ )  
การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการด้วยกิจกรรมสภานักเรียน ( รายละเอียด 1) ( รายละเอียด 2 )  

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้จัดการประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ในหัวข้อเรื่อง "ช้างเป็นสัตว์ป่า สัตว์ป่าควรอยู่ป่า" เพื่อขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook.com/WorldAnimalProtectionThailand
เอกสารแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล โครงการขยายผลการศึกษาทางไกล ( เอกสาร )
ขอเชิญชวนครู นักเรียนร่วมประกวดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน กิจกรรมประกอบด้วย 1.การแข่งขันคิดเร็ว คิดคล่องคิดในใจ 2.การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ 3.การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษหัวข้อ "Reaching ASEAN Citizenship through National Core Values"4.การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้หัวข้อ "พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก12ประการ " 5.การประกวดแผนธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในตลาดอาเซียน 6.การประกวดสื่อนวัตกรรมการบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา สนใจสมัครโดยตรงที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 20 มหราคม พ.ศ. 2558 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center โทร 06-1631-6490 และ 06-1631-6409 หรือที่เว็บไซต์ www.moe.go.th , www.bic.moe.go.th และ www.247friemd.net
การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2558 ( หนังสือแจ้ง ) ( ประกาศ สพฐ. ) ( ใบสมัคร )
แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ( หนังสือ ) ( ประกาศ )
 การเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด )  
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียด )
 

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 ให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง HDD เพื่อสำเนาสื่อ EDLTV ขอให้จัดส่งให้ ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ โดยด่วนเพื่อจะได้สำเนาสื่อให้โรงเรียนต่อไป
 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คุณลักษณะ ) ( บัญชีจัดสรร )  

ข่าวอื่น ๆ
 พรฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 ( รายละเอียด )
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) ( ตั้งกิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย ) ( ตั้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย )

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   ผอ.เขต...พบเพื่อนครู    
   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

 

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

  


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241