+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน  +++

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลครู 10 มิถุนายน 2556

   นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2556

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้

    กลุ่มงานนิติกร  

    ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

    อบรม UTQ ONLINE ที่นี่ 
  
  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 

 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1    

    ระบบ e-Office ใหม่    

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
 


นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 ............


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายสร้างเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและธรรมาภิบาล........


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติพร เลิศวรายุทธ์ ผอ.โรงเรียนบ้าน....


ดร.กมล รอดคล้าย เลขา สพฐ.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.ดารณี คำวัจนัง ผอ.กลุ่มวิจัยเชิงประเมินผลและ.....


นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสืบสานเอกลักษณ์ไทยด้วย "รำวงมาตรฐาน"...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมคณะครูผู้เข้ารับการอบรมการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยตามโครงการ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด็นท์.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมงคลสมรส นายธีรเศรษฐ์ บุตรชายครูโรงเรียนวัดชุกพี้.......


นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนช่วยเสริม....


นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต 1 ด้วย..........


นายบุญ โพธิ์วุฒินุกูล รอง ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่ม......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่าย....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านยาง.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครู วิทยากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม.....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบการ......


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการย้ายข้าราชการ...

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
  ด้วย สพป.กจ.1 จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบสานเอกลักษณ์ไทยด้วย "รำวงมาตรฐาน" ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ให้กับครูนาฎศิลป์ในสังกัด ดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่นี้ ( รายละเอียด )
  ประกาศรายชื่อ รุ่น วันเวลา การอบรมคอมพิวเตอร์ ( การเขียนเว็บไซต์ 1 ) ( การเขียนเว็บไซต์ 2 ) ( spss-1 ) ( spss-2 ) ( Excel and Powerpoint 1 ) ( Excel and PowerPoint 2 ) ขอให้ผู้มีชื่อตามประกาศนี้ ไปเข้าอบรมตามรุ่น หลักสูตร วันเวลา ตามที่กำหนดไว้นี้ สำหรับหลักสูตรอื่นที่เหลือ จะประกาศให้ทราบต่อไป
 โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง SAR ขอให้จัดส่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  18 กรกฎาคม 2557 นี้ เป็นอย่างช้า
 แบบเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดไม่ได้ ให้โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ ( แบบเก็บข้อมูล )
  ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ในโครงการ Ovaltinr Gift For Mom ปีที่ 12 ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
   จังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนสวมใส่เสื้อประจำจังหวัดกาญจนบุรี ( รายละเอียด )
  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ( รายละเอียด )
 เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
  การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ( รายละเอียด ) ( บัญชีรายละเอียดและตัวอย่างแนบท้าย )
 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี 2557 ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 ) ( รายละเอียด 4 ) ( รายละเอียด 5 ) 

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
  คู่มือการรายงานการติดตามรายงานและประเมินผล ฯ ปีงบประมาณ 2557 ( รายละเอียด )
 แบบเก็บข้อมูลของโรงเรียน  ( แบบเก็บข้อมูลนักเรียนติด G ) ( แบบเก็บข้อมูลครู ) ( แบบเก็บข้อมูลโรงเรียน ) ( แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน ) ( แบบเก็บข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน )  
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ตามหนังสือที่ ศธ 04017/ว.1015 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 ( ปกคำนำสารบัญ ) ( ภาคผนวก ) ( ส่วนที่ 1 ) ( ส่วนที่ 2 ) ( ส่วนที่ 3 ) ( ส่วนที่ 4 ) ( ส่วนที่ 5 ) 

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
   เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน ( รายละเอียด ) ( รายชื่อโรงเรียน )
   เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ( รายละเอียด ) ( รายชื่อโรงเรียน )
   คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ 2557 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ( รายละเอียด )
  แบบฟอร์มการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีตกลงราคา ( รายละเอียด )
  การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2557 ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
  การจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน  ( รายละเอียด  ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ( รายละเอียด )
การปรับเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ( หนังสือราชการ ) ( รายละเอียด ) 

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีปีการศึกษา 2557
( เอกสาร 1 ) ( เอกสาร 2 ) ( เอกสาร 3 ) ( เอกสาร 4 ) ( เอกสาร 5 )
   การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557 ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
 
 นโยบายกรอบแนวทางการจัดงานศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียด ) แก้ไขใหม่

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง : Virtual Field Trip ประวัติศาสตร์ ( รายละเอียด )
  แจ้งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 ทุกโรงเรียนและชั้น ป.6 กลุ่มเป้าหมาย  ที่เข้าประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเทคนิคการ coaching and mentoring ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว ตามหนังสือที่ ศธ 04017/ว.2355 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม ให้นำผลการวิเคราะห์ LAS ป.5 และ ม.2 ของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และรูปแบบการจัดกิจกรรม นวัตกรรม มานำเสนอในที่ประชุมด้วย
 การเตรียมเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ( รายละเอียด )
  เอกสารเพิ่มเติม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ( เอกสาร 1 ) ( เอกสาร 2 ) ( เอกสาร 3 ) ( เอกสาร 4 )
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาษาไทย ( รายชื่อครู ) ( ตารางอบรม )
  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับกา่รศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 4 ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 )
 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  ประกาศรายชื่อ รุ่น วันเวลา การอบรมคอมพิวเตอร์ ( การเขียนเว็บไซต์ 1 ) ( การเขียนเว็บไซต์ 2 ) ( spss-1 ) ( spss-2 ) ( Excel and Powerpoint 1 ) ( Excel and PowerPoint 2 ) ขอให้ผู้มีชื่อตามประกาศนี้ ไปเข้าอบรมตามรุ่น หลักสูตร วันเวลา ตามที่กำหนดไว้นี้ สำหรับหลักสูตรอื่นที่เหลือ จะประกาศให้ทราบต่อไป
 โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ ประจำปี 2557  ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 ) ( รายละเอียด 4 ) 

ข่าวอื่น ๆ
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) 

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   เก็บมาเล่า...สู่กันฟัง    
   ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  

   การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ปี 2556  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

 

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
   

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241