นับถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

เหลืออีก  13  วัน

+++สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับทุกท่าน +++++ 

 

   ประวัติสำนักงาน

   วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

   แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2557

   ทำเนียบบุคลากร  

   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

   ชุมชนนิเทศ ออนไลน

   ข้อมูลด้านการประเมินผล

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558

   ข้อมูลนักเรียน 31 มี.ค.2558

   ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย.2558

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2552  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2553  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2554  

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2555

   ข้อมูลนักเรียน ปี 2556

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 51

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 52

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 53

   ผลการสอบ  O-NET  NT LAS  ปี 56

    เปรียบเทียบ NT ปี 2552-2554

    วิเคราะห์ผล o-net ป.6 [ปี 51-53]

    วิเคราะห์ผล o-net ม.3 [ปี 51-53]

    ผลการสอบ  NT ชั้น ป.3 ปี 54

    ดาวน์โหลดเอกสาร    

    คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

    คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

    คณะกรรมการเขตพื้นที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
  
  

กลุ่มต่าง ๆ

    กลุ่มอำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มนโยบายและแผน
    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

    หน่วยตรวจสอบภายใน
  
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ

    การจัดการความรู้    

    กลุ่มงานนิติกร  

    งานประชาสัมพันธ์  
  
ศูนย์ฝึกอบรมวิทยฐานะ
  

  

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

   ศูนย์สื่อการเรียนการสอน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
   ศูนย์สาระสุขศึกษาพลศึกษา

   ศูนย์สาระคณิตศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาไทย

   ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์

   ศูนย์สาระภาษาต่างประเทศ

   ศูนย์สาระสังคมศึกษา

   ศูนย์สาระศิลปศึกษา

   ศูนย์สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ฯ

   ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ

   ศูนย์ประชาคมอาเซียน

   การเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน

   เกณฑ์คุณภาพโรงเรียนพอเพียง (1)(2)

   แผนการจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

   แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

   แผนพัฒนาการศึกษา

   ข้อสอบพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ   
  

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กระดานถามมา ตอบไป  

  สมุดเยี่ยม
 
เรียน UTQ ONLINE  
 

 

ระบบบริการ

    ระบบ e-filing สพฐ.

    ระบบ e-Office สพป.กจ.1   

    ระบบ e-Office ใหม่  

   เผยแพร่ผลงานวิชาการ

    รายงานการวิจัยด้านการศึกษา

   การสอบบรรจุ ปี 2557

   วิทยฐานะใหม่  

     แบบฟอร์มต่าง ๆ  

     แบบรายงาน e-MES  
  
 เช็ค Obec_Mail
  

  

 

 


Free Web Counter

แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2554
เวลา  22.19 น.

 


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


ภาพบรรยาการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่าง สพป.กาญจนบุรี เขต 1-4 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ สนาม สพป.กจ.2..


นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ....


นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายวิชาการติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ป.6...


นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายวิชาการติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ป.6...


นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มอำนวยการ เพื่อแจ้งนโยบาย ข้อราชการให้กับ...


นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายหัว...


นายชนินทร์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ที่เดินทางมาส่ง....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการต่อต้าน....


นายสมยศ สำเนียงงาม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นำคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สาขาไฟฟ้า..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติทำกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอเมืองกาญจนบุรี ที่ร่วมทำกิจกรรม..


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบป้ายโรงเรียนจากพระครูสิทธิกิจจานุวัตร เจ้าอาวาส...


นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน...


นายp'p6mT riko-6o รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานปฏิญาณตน...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2558 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และข้าราชการของ....


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการพัฒนางานการดำเนินการจัด...


นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานงานเลี้ยงวันครู ประจำปี 2559 สานสัมพันธ์ ของอำเภอด่าน ฯ ....

กิจกรรมที่ผ่านมา ( 75 ) ( 74 ) ( 73 ) ( 72 ) ( 71 ) ( 70 ) ( 69 ) ( 68 ) ( 67 ) ( 66 ) ( 65 ) ( 64 ) ( 63 ) ( 62 ) ( 61 ) ( 60 ) ( 59 ) ( 58 ) ( 57 ) ( 56 ) ( 55 ) ( 54 ) ( 53 ) ( 52 ) ( 51 ) ( 50 ) ( 49 ) ( 48 ) ( 47 ) ( 46 ) ( 45 ) ( 44 ) ( 43 ) ( 42 ) ( 41 ) ( 40 ) ( 39 ) ( 38 ) ( 37 ) ( 36 ) ( 35 ) ( 34 ) ( 33 ) ( 32 ) ( 31 ) ( 30 ) ( 29 ) ( 28 ) ( 27 ) ( 26 ) ( 25 ) ( 24 ) ( 23 ) ( 22 ) ( 21 ) ( 20 ) ( 19 ) ( 18 ) ( 17 ) ( 16 ) ( 15 ) ( 14 ) ( 13 ) ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ( 9 ) ( 8 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

*********ข่าวสารประชาสัมพันธ์*********

ข่าวด่วน
แจ้งโรงเรียนที่สนใจส่งครูเข้ารับการอบรมเรื่อง ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน วันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ เพชรบุรี จำนวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน โดยโรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมต้องเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมนโยบายลดเวลาเรียน หรือจะเข้าร่วมนโยบายลดเวลาเรียน สนใจติดต่อ ศน สมยศ สำเนียงงาม โทร 081-8562400 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้
ขณะนี้ สพฐ.ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ฯ แล้ว ขอให้โรงเรียนที่เด็กผ่าน ให้ดำเนินการตามข้อ 11 พิจารณานักเรียนเข้าสอบรอบสอง ในระบบออนไลน์ ที่ www.innobec.com และ www.imso.go.th  
ประกาศ รร.บ้านหัวหิน อ.เมือง ฯ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ( ประกาศ ) ( ใบสมัคร )   
ประกาศ รร.บ้านท่ามะเฟือง อ.ด่านมะขามเตี้ย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ( ประกาศผลการคัดเลือก )  
ประกาศ รร.บ้านน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ( ประกาศผลการคัดเลือก )    
ประกาศ รร.วัดท่าล้อ อ.ท่าม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ( ประกาศผลการคัดเลือก )  
การรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( รายละเอียด )
วิธีการแก้ปัญหาเปิดดูงานระบบ e-Office ตัวเก่าของสำนักงานไม่ออก มองงานไม่เห็น  ( วิธีแก้ไข )
วุฒิบัตรการอบรม DLIT หากต้องการแก้ไข ติดต่อ ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ ( วุฒิบัตรรุ่นที่ 1 ) ( รุ่นที่ 2 ) ( รุ่นที่ 3 ) ( รุ่นที่ 4 )
รายงานผลการประเมิน โครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ที่นี่  ( รายละเอียด )   
คะแนนผลการสอนรายบุคคล นักเรียนชั้น ป.1 ทุกโรงเรียนแยกเป็นเครือข่าย ปรับปรุงใหม่ ( รายละเอียดคะแนน )
รอบรู้ทุกเรื่อง กับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 ( รายละเอียดที่นี่ )
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอเชิญโรงเรียนทุกโรงเรียนคัดนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน เข้าเรียนผ่านระบบสื่ออีเลิร์นนิ่ง ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งจัดทำโดย อาจารย์อนนท์ ศรีชุมพล สามารถเข้าเรียนได้ที่นี่  ( เข้าเรียนที่นี่ )  
เชิญทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์ elearning center KAN1-PESAO ได้ที่นี่ ( เชิญเยี่ยมชม)
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มเติม ( รายละเอียด )

ข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ DLIT
 เผยแพร่การสอนเสริมเพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ปีการศึกษา 2558 ( หนังสือแจ้ง ) ( สาระภาษาไทย ) ( สาระคณิตศาสตร์ ) ( สาระภาษาอังกฤษ ) ( สาระวิทยาศาสตร์ ) ( สาระสังคมศึกษา ) ( หรือเข้าเว็ปไซต์ที่นี่ )
ซักซ้อมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) ( หนังสือแจ้ง )
ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) ( หนังสือแจ้ง )

ข่าวกลุ่มอำนวยการ
แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค และ ชพส เดือน มกราคม 2559 ( รายละเอียด )
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ( ประกาศ ) ( ตัวมาตรฐาน ) ( เกณฑ์และวิธีประเมิน )
เชิญโหลดเพลง เอกลักษณ์ไทย ( เอกลักษณ์ไทย ) ( รักกันไว้เถิด ) ( รักเมืองไทย ) ( หน้าที่เด็ก ) ( คุณธรรมสี่ประการ ) ( ใต้ร่มธงไทย ) ( ตื่นเถิดชาวไทย ) ( ภาพยนตร์ประกอบเพลง ) 

ข่าวกลุ่มบริหารบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะสูงขึ้น ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 )
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 ( ประกาศ ฯ ) ( บัญชีตำแหน่งว่าง ) ( ปฏิทินปฏิบัติงาน ) ( หลักสูตร ฯ ) ( องค์ประกอบตัวชี้วัด ฯ ) ( ใบสมัคร ) ( รายละเอียดตำแหน่ง )
ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อรับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2) ( รายละเอียด ) ( แบบคำขอย้าย )
การคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพ ฯ ( รายละเอียด )( ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ )

ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
 ซักซ้อมความเข้าใจการใช้สมุดตรวจราชการ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
ข้อสังการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด 1 ) ( แบบรายงาน )
ข้อสังการของหัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรี ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( ข้อสั่งการ ) ( แบบรายงาน )
ส่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี  ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( แผนพัฒนา )

ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 รายการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล วันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 ( รายละเอียด )
 รายการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ( รายละเอียด )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ( รายละเอียด ) ( ปฏิทินปฎิบัติงาน )
มาตรการเฝ้าระวังเหตุและกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ( รายละเอียด )
การรับสมัครนักเรียน รร.กาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี ( หนังสือแจ้ง ) ( รายละเอียด )
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ฯ ( หนังสือแจ้ง ) ( มาตรการดำเนินการ )

ข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้อสอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ( รายละเอียดข้อสอบ )
โครงการโรงเรียนประชารัฐ  ( รายละเอียด )
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( หนังสือแจ้ง ) ( ประกาศ สพฐ. )
การรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ( แบบรายงาน ) ( ปกแบบรายงาน ) ( คู่มือการติดตาม ) ( ปกคู่มือการติดตาม )
ตัวอย่างแผนการสอน อาเซียนศึกษา ( แผนการสอนอาเซียน )

ข่าวกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 

ข่าวหน่วยตรวจสอบภายใน
 การตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด สพป.กาญจนบุีั เขต 1 ( รายละเอียด )
 ตารางกำหนดเวลาการตรวจสอบภายในประจำปี 2558 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียด )  

ข่าวศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน 3 ( รายละเอียด )
การเข้าพื้นที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ Router  ( รายละเอียด ) ( รายชื่อโรงเรียน )
การรายงานข้อมูลการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)ปี 2555 ( รายละเอียด ) ( แบบฟอร์มรายงาน )
 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( รายละเอียด ) ( คุณลักษณะ ) ( บัญชีจัดสรร )  

ข่าวอื่น ๆ
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ( รายละเอียด )
 พรฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 ( รายละเอียด )
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ( รายละเอียด )
 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พ.ศ.2556 ( รายละเอียด )
วันเวลาประกาศกฎอัยการศึก ที่มีผลต่อวันรับราชการทวีคูณ ( รายละเอียด 1 ) พื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกตามประกาศ รสช.ปี 2534 ( รายละเอียด 2 ) ( ตั้งกิ่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย ) ( ตั้ง อ.ด่านมะขามเตี้ย )

ข่าวเด่นวันนี้

 

 

 

 

 +++แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก+++

นายอนันต์  กัลปะ

  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑

   ผอ.เขต...พบเพื่อนครู    
   รับสมัครครูอัตราจ้าง  ปี 2559

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต  

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง

   ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต

 

 

  สาระความรู้ทางวิชาการ

  นิเทศออนไลน์

  กระดานถามตอบกลุ่มนิเทศ

   โครงการขยายผลการศึกษาทางไกล

  ประวัติงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  สรุปกิจกรรมงานศิลปฯ ทั้งหมด

  สัญญลักษณ์งานศิลปะ ฯ ครั้งที่ ๖๑

  รายงานยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

     [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]

  ที่นี่...ประชาคมอาเชียน  

  งานประชาสัมพันธ์
  บอกกล่าวเล่าขานกับ ศน.สุรเดช
   แผนป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

    นโยบายอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้

     

     
 
แบบสำรวจความไม่พึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006
ดูแลโดย ศน.ชาลี สำรองทรัพย์  Email : chalee.sum@gmail.com  โทร  087-8079241